UltraShape Bölgesel Zayıflama ve Vücut Şekillendirme

UltraShape Bölgesel Zayıflama ve Vücut Şekillendirme

Her geçen gün daha fazla sayıda hasta daha güzel görünebilmek için çözümler arıyor fakat çoğu hasta bunun için tedavi sonrası evine kapanmak veya cerrahi operasyonların komplikasyonlarıyla uğraşmak istemiyor. UltraShape hastalarınızın bölgesel yağlanma problemlerini azaltmak ve bölgesel incelme ihtiyaçlarını karşılamak için klinik olarak kanıtlanmış invaziv olmayan en son alternatifdir.

UltraShape cihazı cilde, kan damarlarına, sinirlere ve bağ dokusuna zarar vermeden subkutan yağ dokusundaki önceden belirlenmiş yağ hücreleri odağını odaklanmış atışlı ultrason dalgalarının termal etki olmadan sadece mekanik etki ile seçici olarak yok eder. Çok merkezli kontrollü bir klinik çalışmada ve uluslararası hakem denetimli bilimsel dergilerde yayınlanmış bağımsız klinik çalışmalarda UltraShape'in karın, uyluk ve gövdenin yanları gibi problemli bölgelerde güvenli ve etkin tedaviler sunduğu kanıtlanmıştır. 

•Tedavi edilecek bölgede homojen yağ yıkımı sağlar  düzensizlikler oluşmaz.
•Odaklanmış atışlı ultrason teknolojisi sayesinde zedelenme, şişme veya eve kapanmaya sebep olmaz.
•Konforlu ve basit tedavi prosedürüne sahiptir.
•Birkaç hafta içinde uzun süre kalıcı, ölçülebilir sonuçlar elde edilir.
•Yan etkisi bildirilmemiş, yüksek hasta memnuniyetli tedaviye imkan tanır.
•Anında, seçici ve uzun etkili yağ hücresi hasarı oluşturan, etkisi klinik olarak kanıtlanmış odaklanmış atışlı (termal etkili olmayan) ultrason teknolojisi kullanır.

Daha hafif, ergonomik olarak tasarlanmış, tek odaklı bu uygulama başlığı ortalama 100 tedavi için 80.000 atıştan daha fazlasını gerçekleştirebilir.UltraShape üst karın, alt karın, gövdenin yanları ve uyluğun dış tarafları gibi küçük alanları tedavi etmek için tasarlanmıştır ve odaklı, termal olmayan ultrason teknolojisini kullanı

UltraShape sadece istenilen derinlikteki subkutan yağı hedefleyerek, sınırlanmış fokal hacme dönüşen ultrason enerjisinin akustik dalgalarını yayarak çalışır. Geleneksel ultrason teknolojisinden farklı olarak, UltraShape'in enerjisi atımlı ultrason dalgaları gönderir, böylece sıcaklık artışları üzerinde kontrolü sağlarken (0.5 C'den daha az bir artış), yağ yıkımını anında, seçici ve mekanik olarak, termal etki olmadan gerçekleştirir.

Doğal Yağ Tasfiyesi

UltraShape prosedürü anında hasarlanan yağ hücrelerinden çıkan trigliserit ve hücre artıklarının vücudun doğal fizyolojik ve metabolik yolları ile işleme tabii tutulduğu doğal yağ tasfiyesine dayanır. Bu yollar kilo kaybı esnasında yağların takip ettiği yollarla aynıdır. UltraShape'in uluslararası hakem denetimli dergilerde yayınlanmış çoklu-merkez kontrollü klinik çalışmasında ve diğer bağımsız klinik çalışmalarda alınan sonuçlar göstermiştir ki açığa çıkan trigliseritlerin kanda veya karaciğerde birikimi klinik olarak önem arz edecek miktarlara ulaşmamaktadır.

UltraShape'in klinik etkinliği ve güvenlik profili uluslararası hakem-denetimli dergilerde yayınlanmış, çoklu merkezli kontrollü klinik çalışmalar ve 600'den fazla hastada yapılmış bağımsız klinik çalışmalarla desteklenmiştir.

• Çevresindeki kan damarları, sinirler ve bağ dokusuna zarar vermeden anında oluşan yağ hücresi hasarı histolojik kanıtlarla onaylanmıştır. 

• Yağ kalınlığındaki azalmalar bilgisayarlı tomografilerle gösterilir 

• Ortalama bölgesel incelme 3.5 ile 6.3 cm  arasında değişir (karın, gövdenin yanları ve uyluklarda) 

Memnuniyet 
• Ortalama hasta memnuniyeti %86 ile %94  arasında değişir (karın, gövdenin yanları ve uyluklarda) 

Güvenlik 
• Hastaların çoğu tedavi süresince veya tedavi sonrasında hiç ağrı veya rahatsızlık bildirmemiştir. 
• Normal kan profilleri güvenli yağ atılımını doğrulamıştır. 
• 200.000'den fazla hasta tedavisinde tedavi ile ilgili hiç ciddi yan etki rapor edilmemiştir. 

Hemen Doktorunuza Sorun